Licenzinė sutartis

„Freemail.lt“ yra nemokama el. pašto sistema, kurios paslaugomis gali naudotis registruoti vartotojai.

Prieš registruodamiesi „Freemail.lt“, susipažinkite su pateiktomis sąlygomis:


  • Pildydamas registracijos formą, vartotojas privalo pateikti teisingą informaciją;
  • „Freemail.lt“ užtikrina, kad vartotojo pateikta informacija bus konfidenciali;
  • Vartotojas įsipareigoja nenaudoti „Freemail.lt“ bet kokiai pagal Lietuvos bei tarptautinius įstatymus nelegaliai veiklai atlikti;
  • Vartotojas įsipareigoja nesiųsti per „Freemail.lt“ serverį nepageidaujamų reklaminių laiškų (SPAM);
  • Vartotojas  supranta ir sutinka, kad „Freemail.lt“ neatsako už paslaugų tiekimo trukdžius, žinučių ar adresų praradimą, nepavykusį išsiuntimą arba pranešimų sutrikimus;
  • Freemail.lt“ nesuteikia  daugiau nei dviejų vieno vartotojo adresų priežiūros garantijos;
  • Freemail.lt“ pasilieka teisę keisti išdėstytas sąlygas. Visi pakeitimai bus publikuojami Freemail.lt“;
  • Freemail.lt“pasilieka teisę nutraukti adresų, kurie nenaudojami tris mėnesius, palaikymą (žinučių gavimas „Freemail.lt“ adresu neįskaitomas).

Aš sutinku su šiomis sąlygomis


UAB „Penki kontinentai“, 2000